Những sự kiện nổi bật của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán ngày 29/10

Những thông tin nổi bật của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán ngày 29/10.

KHGCTCP Khải Hoàn Land – Đã thông qua việc triển khai phương án phát hành 144 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá dự kiến 16.000 đồng/cổ phiếu.

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy – Đã thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức đợt 1 năm 2020 từ thông báo cũ là 24/11/2021 sang ngày 03/11/2021.

Nhờ khoản doanh thu tài chính đột biến cùng chi phí được tiết giảm, lợi nhuận ròng quý 3 của NBB đạt gần 173 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với cùng kỳ.

Kết quả tích cực của quý 3 đã giúp lợi nhuận ròng lũy kế 9 tháng đầu năm của NBB tăng 91%, đạt hơn 335 tỷ đồng, dù doanh thu thuần giảm 68%, về mức hơn 558 tỷ đồng

SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG - Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu giảm 8,3% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn cũng giảm nên lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 27,8% so với quý 3 năm ngoái, đạt hơn 182,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 165,2 tỷ đồng.

HUTCTCP Tasco - Gánh nặng trả lãi vay, Tasco (HUT) báo lỗ ròng quý 3/2021 gần 64 tỷ đồng, nâng lỗ 9 tháng lên hơn 134 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Tasco đạt gần 626 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tuy vậy gánh nặng chi phí tài chính và chi phí bán hàng đã dẫn đến lỗ 9 tháng đạt 146 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 90 tỷ đồng.

BCM - Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP - Năm 2021 Becamex đặt mục tiêu kinh doanh năm 2021 có tăng trưởng nhưng không cao so với thực hiện được năm 2020. Trong đó chỉ tiêu tổng doanh thu 8.900 tỷ ng, tăng 15% so với thực hiện năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2.700 tỷ đồng và dự kiến lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 5% lên 2.300 tỷ đồng.

GEG - Công ty cổ phần Điện Gia Lai - Đã huy động thành công 7 triệu trái phiếu, tương đương 700 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu do GEG phát hành nói trên là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

SFCCTCP Nhiên liệu Sài Gòn – Đã thông báo tạm ứng cổ tức 18% vốn điều lệ tiền mặt, thời gian chốt danh sách cổ đông để tham gia đại hội cổ đông thường niên và thực hiện chi tạm ứng là ngày 22/11/2021

HNF - CTCP Thực phẩm Hữu Nghị - Công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 439 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trừ các loại chi phí, quý 3 Thực phẩm Hữu Nghị còn lãi sau thuế 19,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần lợi nhuận đạt được trong quý 3 năm ngoái.

SFICTCP Đại lý Vận tải Safi – Đã thông qua việc tạm ứng cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/11/2021.

TDTCTCP Đầu tư và Phát triển TDT - Thông báo, ngày 10/11/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền mua hơn 4,64 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15, cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 3:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy – Đã thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức đợt 1 năm 2020 từ thông báo cũ là 24/11/2021 sang ngày 03/11/2021.

SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG - Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu giảm 8,3% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn cũng giảm nên lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 27,8% so với quý 3 năm ngoái, đạt hơn 182,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 165,2 tỷ đồng.

HUTCTCP Tasco - Gánh nặng trả lãi vay, Tasco (HUT) báo lỗ ròng quý 3/2021 gần 64 tỷ đồng, nâng lỗ 9 tháng lên hơn 134 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Tasco đạt gần 626 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tuy vậy gánh nặng chi phí tài chính và chi phí bán hàng đã dẫn đến lỗ 9 tháng đạt 146 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 90 tỷ đồng.

BCM - Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP - BCM dự kiến đạt 8,900 tỷ đồng tổng doanh thu và 2,300 tỷ đồng lãi sau thuế trong 2021, lần lượt tăng 15% và 5% so với kết quả 2020.

GEG - Công ty cổ phần Điện Gia Lai - Đã huy động thành công 7 triệu trái phiếu giá chào bán 100.000đồng/ cổ phiếu, tương đương 700 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu do GEG phát hành nói trên là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

SFCCTCP Nhiên liệu Sài Gòn – Đã thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/11/2021.

HNF - CTCP Thực phẩm Hữu Nghị - Công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 439 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trừ các loại chi phí, quý 3 Thực phẩm Hữu Nghị còn lãi sau thuế 19,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần lợi nhuận đạt được trong quý 3 năm ngoái.

SFICTCP Đại lý Vận tải Safi –Thông qua việc tạm ứng 5% cổ tức còn lại của năm 2021, chi tạm ứng cổ tức bằng tiền là 5%/cổ phiếu(1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức : 22/11/2021.

TDTCTCP Đầu tư và Phát triển TDT - Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu,Trả cổ tức bằng cổ phiếu có tỷ lệ 100:15, thức hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng dự kiến phát hành hơn 4.64 triệu cổ phiếu giá phát hành 10.000/ cổ phiếu, tỉ lệ thực hiện 03:01.

VNF - CTCP Vinafreight - Thông báo phát dự kiến phát hành hơn 1,25 triệu cổ phiếu, ngày 11/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1( tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5% tính trên cổ phiếu đang lưu hành).
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông