Wiki Bất động sản

Chi tiết 5 dự án cao tốc quan trọng quốc gia hơn 260.000 tỷ đồng sắp được đầu tư

         Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã thực hiện chủ trì cuộc họp về các dự án kết cấu hạ tầng giao thông trong chương trình phục hồi kinh tế, với sự tham dự của 22 tỉnh, thành phố tại...