Quy hoạch - Dự án

Những xu hướng công nghệ - xã hội được Facebook đánh giá cao

Meta, công ty mẹ của Facebook, đánh giá xu hướng về AR, VR, thương mại xã hội và video sẽ thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong tương lai